Charities

'Noson Bingo' yn yr ysgol (Welsh Only)

Nos Iau 9/7/15 roedd 'Noson Bingo' yn yr ysgol. Diolch yn fawr iawn I rieni, disgyblion a staff am fynychu a gwneud y noson yn un llawn hwyl! Cododd yr ysgol dros £500 ar gyfer offer chwarae i'r disgyblion.
OND - mae diolch MAWR hefyd i'r holl gwmniau lleol am eu rhoddion hael tuag at y raffl.

Hoffai Pendalar ddiolch yn fawr i'r cwmniau canlynol:

• £20 - Cerdyn Anrheg TESCO
• Pâr o sbectol werth £125 - SpecSavers
• 4 x ticed 'Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri'
• Taleb Cig 'Owen Glyn Owen a'i Fab' £10
• CD 'Caneuon Robat Arwyn' - Na-Nog
• Crys T efo dyluniad chi!!! - 'Spyroapparel' (Jac Harries)
• 2 x Cimwch Ffres - Jacqui Povey
• Taleb £25 'Black Dragon Tattoos'
• Tocyn Teulu i GelliGyffwrdd
• £15 - Cerdyn Anrheg ASDA
• Tocyn Teulu i'r Hwylfan, Caernarfon
• Mynediad i 4 - Sinema Galeri, Caernarfon
• Tocyn Teulu - Castell Caernarfon
• £20 - Glyntwrog Inn
• £15 - Cerdyn Anrheg Wilko