Gwybodaeth

 

 

Ymwelwyr i’r ysgol
A ydych wedi ffonio i wneud apwyntiad?

Parcio
Nid oes llawer o lefydd parcio sbar i gael felly mae gofyn i chwi barcio yn y maes parcio dros y ffordd neu ym maes parcio’r Ganolfan Hamdden.
Ceisiwch osgoi’r amseroedd canlynol; 08.45- 09.15 bob bore a 2.45-3.25 bob prynhawn.
Dim parcio yn y bae ‘Anabl’ tu allan i fynedfa’r ysgol onibai fod gennych fathodyn Anabl gyfredol.

Mynd i mewn i’r ysgol
Gofynnir i chwi ganu’r gloch & disgwyl eiliad cyn agor y drws. Bydd angen i chwi arwyddo i mewn cyn i chwi gael mynediad i’r ysgol ei hun ac arwyddo ar y ffordd allan.

Polisiau
Gweithdrefnau Delio Gyda Chwynion yn Pendalar - cliciwch yma
Complaints Procedures - cliciwch yma (Saesneg yn unig...)

Llawlyfr 2023 - 2024

I lawrlwytho - cliciwch yma