Llywodraethwyr

RHESTR LLYWODRAETHWYR


Mrs Ellen Thirsk (Cadeirydd)
Dr Catrin Ellis Williams (Is Gadeirydd)
Dr Helen Roberts
Mr Richard Morris
Mrs Sian Mathias
Mr Tudur Owen
Mr Deiniol Harries
Miss Bethan Morris-Jones
Mrs Carol Davies-Owen
Mr Richard Jones