Llywodraethwyr

RHESTR LLYWODRAETHWYR


Mrs Ellen Thirsk (Cadeirydd)
Mrs Sian Mathias (Is Gadeirydd)
Dr Helen Roberts
Mr Richard Morris
Mrs Sian Mathias
Mr Tudur Owen
Mr Deiniol Harries
Miss Bethan Morris-Jones
Mr Richard Jones
Mrs Clare Goodall