Newyddion

13:07:16 Trip Glanllyn 2016

plant

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

15:12:15 Cyngerdd Nadolig Ysgol Pendalar

plant Roedd pawb wedi mwynhau y cyngerdd brynhawn heddiw.

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

20:07:15 - 'Noson Bingo' yn yr ysgol

Nos Iau 9/7/15 roedd 'Noson Bingo' yn yr ysgol. Diolch yn fawr iawn I rieni, disgyblion a staff am fynychu a gwneud y noson yn un llawn hwyl! Cododd yr ysgol dros £500 ar gyfer offer chwarae i'r disgyblion.

OND - mae diolch MAWR hefyd i'r holl gwmniau lleol am eu rhoddion hael tuag at y raffl.

Hoffai Pendalar ddiolch yn fawr i'r cwmniau canlynol:

• £20 - Cerdyn Anrheg TESCO
• Pâr o sbectol werth £125 - SpecSavers
• 4 x ticed 'Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri'
• Taleb Cig 'Owen Glyn Owen a'i Fab' £10
• CD 'Caneuon Robat Arwyn' - Na-Nog
• Crys T efo dyluniad chi!!! - 'Spyroapparel' (Jac Harries)
• 2 x Cimwch Ffres - Jacqui Povey
• Taleb £25 'Black Dragon Tattoos'
• Tocyn Teulu i GelliGyffwrdd
• £15 - Cerdyn Anrheg ASDA
• Tocyn Teulu i'r Hwylfan, Caernarfon
• Mynediad i 4 - Sinema Galeri, Caernarfon
• Tocyn Teulu - Castell Caernarfon
• £20 - Glyntwrog Inn
• £15 - Cerdyn Anrheg Wilko26:06:15 Cofiwch y dyddiad - BINGO ar Gorffennaf 9fed!

 

poster bingoBydd yr ysgol yn cynnal Noson Bingo nos Iau, 9/7/15 am 6yh.

Bydd y Bingo yn Bingo 'cash prize' ond mi fydd raffl gyda gwobrau diri!!!

 

 

 

 

 

12:02:15 Dosbarth Menai yn ymweld a Oriel Ynys Mon

Oriel Ynys MonAeth dosbarth Menai i Oriel Ynys Mon fel rhan o waith
ASDAN y disgyblion

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

12:02:15 Dosbarth Padarn yn ymweld a Fu's

FUSAeth Dosbarth Padarn i ymweld a Fu's Dydd Mawrth er mwyn dysgu
mwy am Wyl y Lloer a phrofi dipyn o fwyd. Mmmmm. Diolch yn fawr iawn.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

12:02:15 Dosbarth Foryd - O'r Fferm i'r Fforc

fferm forcHoffai disgyblion Dosbarth Foryd ddiolch yn fawr iawn am y croeso
gan Tesco ar eu hymweliad wythnos yma i weld 'Fferm i Fforc'.
Roedd y blasu a helpu rhoi siwgwr ar y donuts yn wych :-)

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

14:01:15 Diolch yn fawr iawn i bawb yn 'Hafan Elan'

Hafan ElanMae'r Ysgol eisiau dweud Diolch yn fawr iawn i bawb yn 'Hafan Elan', Llanrug am eu rhodd hael iawn o £1,000. Aeth rhai o ddisgyblion yr ysgol yno i'w diddorddi, ac i dderbyn y siec gan Mrs Costello, sydd yn rhedeg Hafan Elan cyn gwyliau'r Nadolig.

09:12:14 Sioe Nadolig

Uned Gwyrfai


Roedd y neuadd yn llawn a phawb wedi mwynhau perfformiad o Sioe Nadolig Ysgol Pendalar.

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau25:09:14 Gemau Cymru 2014

PLANT

 

Aeth disgyblion i Gaerdydd i gystadlu yn y Gemau, Gorffennaf 2014

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau
29:09:14 - Dyddiad i'w gofio!

plant

Bydd grwp o ddisgyblion o Ysgol Hafod Lon ac Ysgol Pendalar yn perfformio eitem 'fflashmob' yn Y Galeri, Caernarfon am 17:45 Nos Lun 29.09.14

Dewch acw i ddysgu beth yw 'fflashmob' :-)

 22:09:14 Uned Gwyrfai yn trafod thema'r tymor sef 'Ein Byd'

Uned Gwyrfai

Dyma ddisgyblion Uned Gwyrfai yn trafod thema'r tymor sef 'Ein Byd'.

Dyma un o'r disgyblion yn hapus dros ben i fod yn 'Helpwr y Dydd' ac mae'r 'Goeden Ganmol' yn profi'n llwyddiannus dros ben!

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

23:06:14 Ymweliad Mari Davies

mari davies

Cymerodd Mari Davies amser allan o'i hamserlen nofio prysur i wario amser yn y pwll gyda chriw Dosbarth Menai wythnos yma. Mae Mari, sydd yn ddisgybl Syr Huw Owen ac newydd orffen ei harholiadau TGAU, wedi cael ei dewis i nofio i Brydain yn Yr Iseldiroedd mis nesaf, ac yn nofio i Gymru yn y Gemau 'Commonwealth' eleni.

Cafodd y disgyblion gyfle i ofyn cwestiynau a darganfod pa mor gyflym gall Mari nofio! Hoffai Ysgol Pendalar ddymuno pob lwc i Mari yn y cystadlaethau a diolch yn fawr iawn iddi am ei hamser.