Cysylltu

Pennaeth
Dirprwy Bennaeth
Miss Bethan Morris-Jones
Mr Deiniol Harries
Miss Bethan Morris-Jones
Mr Deiniol Harries
   
Pennaeth Cynorthwyol
Cynradd
Mrs Wendy Evans
Vicky Jones


Athrawon

Mrs Emma Van Weert

Mrs Iola Jones

Mrs Vicky Jones

Ms Carys Griffiths (0.8)

Mr John Hughes

Miss Heddus Gwynedd

Miss Ceri Griffith

Mrs Lois Shaw-Evans

Mrs Lyndsey V Pleming

Miss Lora Thomas

Miss Manon V Jones

Miss Lea Ll Pugh

Miss Lois W Hughes

emma.vanweert@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

iola.jones@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

vicky.jones@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

carys.griffiths@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

john.hughes@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

heddus.gwynedd@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

ceri.griffith@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

lois.shawevans@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

lyndsey.pleming@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

lora.thomas@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

manonvaughan.jones@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

lealloyd.pugh@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

loiswyn.hughes@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru


Leusa Parry
Arbenigwraig Dysgu Cadarnhaol  

 

Cymorthyddion Dosbarth

Mrs Iona Parry
Mrs Susan E Taylor
Mrs Alwen Williams (HLTA)
Miss Sara L Parry
Mrs Sharon Jones (HLTA)
Miss Sian Rees Roberts (0.6)
Mr Eilir Jones
Miss Sian Taylor
Miss Sheila Willaims
Miss Meryl Slater
Mrs Emma Jones
Mrs Julie Bryan
Miss Moli Humphreys
Mr Joni Sadler
Miss Emma Hughes
Miss Chantelle Jones
Mrs Alison Binfield (0.4)
Miss Cim Thomas
Mr Gruff Sion
Miss Amy Jones
Miss Beti Pierce
Miss Gwyneth Bellis Jones
Miss Cara Hughes
Mrs Ffion Haf Hughes
Miss Sara Lacey
Mr Sion Davies
Miss Gwawr Owen
Miss Jade Roberts
Miss Efa Evans
Miss Sophie Beales
Miss Cara Dewhurst
Miss Lowri Owen
Miss Ffion Roberts
Miss Ceri Whitten
Miss Roxanne Aston
Mrs Jennifer Williams
Miss Lily Roberts
Miss Donna Turner
Mrs Alwen Williams
Mr Mitchell Pepper
Mrs Jen Evans
Miss Ceri Lewis
Miss Tracey Thomas-Eynon
Miss Margaret Morgan
Mr Simon Swindale
Mr Sian Hughes
Mrs Natalie Morris
Mr Huw Larson
Mrs Chrissie Edwards
Mrs Karon Hughes
Mrs Ffion Williams
Mr Thomas Roberts


 

Swyddogion Gweinyddol

Mrs Sophie Eames
Mrs Sarah Jones
 

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Mrs Caroline Roberts
Mrs Kath Townsend 
Mrs Gwyneth Humle
Mrs Helen Roberts
Mrs Debbie Griffiths
Miss Beth Hughes


Gofalwr yr Ysgol

   


Gofalwr Glanhawyr

 Mrs Carol Parry  

Glanhawyr

Staff Y Gegin


Mandy Jones
Gemma Jones
Mrs Caren Jones
Mrs Helen Parry
Debra Fox
Ruth Williams
Mrs Sandra Owen