Cysylltu

Pennaeth
Dirprwy Bennaeth
Miss Bethan Morris-Jones
Mr Deiniol Harries
Miss Bethan Morris-Jones
Mr Deiniol Harries
   
Pennaeth Cynorthwyol
Cynradd
Mrs Wendy Evans
Mrs Wendi Evans


Athrawon

Mr Geraint Roberts (.6) - geraintwynroberts@gwynedd.gov.uk

Mrs Lois Shaw Evans - loisshawevans@gwynedd.gov.uk

Mrs Bethan Hughes - bethanwynhughes@gwynedd.gov.uk

Miss Awen Davies Jones - awendaviesjones@gwynedd.gov.uk

Miss Emma Louise Owen emmalouiseowen@gwynedd.gov.uk

Mrs Iola Jones - iolamedijones@gwynedd.gov.uk

Miss Heddus Gwynedd  - HeddysGwynedd@gwynedd.gov.uk

Miss Ceri Griffith - CeriGriffith@gwynedd.gov.uk

Mr John Hughes - williamjohnhughes@gwynedd.gov.uk

Mrs Sian Williams - sianangharadwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Mrs Vicky Jones (athrawes llanw)

Miss Llio Jones
(Therapydd ABA)

Cymorthyddion Dosbarth

Miss Colette Thomas
Mrs Iona Parry
Mrs Susan E. Taylor
Mrs Ceri Owen Jones
Mrs Alwen Williams
Miss Sara Lois Parry
Mrs Sharon Jones
Mrs Jennifer Evans
Mrs Lisa Clare Jones
Miss Sian Rees Roberts (.6)
Mr Eilir Jones
Miss Sian Taylor
Miss Sheila Wyn Williams
Mrs Meryl Slater Parry
Miss Margaret Ann Jones
Miss Emma Jones
Mrs Julie Bryan
Mr Daniel Hornby
Miss Lynwen Griffith

Mrs Alison Binfield
Miss Lisa Marie Taylor
Mrs Julie Hughes
Mr Hefin Daniels
Miss Sioned Williams
Miss Cim Thomas
Mr Joe Corfield
Mr Jonathan Saddler
Miss Donna Pritchard
Miss Tanya Williams
Mr Gruff Sion
Miss Glesni Jones
Miss Zoe Day
Miss Amy Jones
Mrs Ffion Haf Jones

Mr Shaun Cavanagh
Mr Liem Williams
Mr Tomos Jones

 

Swyddogion Gweinyddol

Mrs Alison Corfield Mrs Gwenfair Jones

 

Nyrs Ysgol

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Mrs Eluned Williams

Mrs Caroline Roberts
Mrs Kath Townsend 
Mrs Donna Roberts Jones
Miss Iola Morris
Mrs Helen Roberts

 

Gofalwr yr Ysgol - Mr Richard Jones

Gofalwr Glanhawyr - Mrs Carol Parry

Glanhawyr

Staff Y Gegin

Mrs Linda Williams
Mrs Caren Jones
Mrs Helen Parry

Mrs Karen Drummond
Mrs Sandra Owen