Cysylltu

Pennaeth
Dirprwy Bennaeth
Miss Bethan Morris-Jones
Mr Deiniol Harries
Miss Bethan Morris-Jones
Mr Deiniol Harries
   
Pennaeth Cynorthwyol
Cynradd
Mrs Wendy Evans
Vicky Jones


Athrawon

Mrs Emma Van Weert

Mrs Sian A Williams

Mrs Iola Jones

Mrs Vicky Jones

Miss Awen Davies-Jones

Ms Carys Griffiths (0.8)

Mr John Hughes

Miss Sophie Owen

Miss Heddus Gwynedd

Miss Ceri Griffith

Mrs Lois Shaw-Evans

Mrs Lyndsey V Pleming

Miss Lora Thomas

emma.vanweert@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

sian.williams@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

iola.jones@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

vicky.jones@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

awen.daviesjones@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

carys.griffiths@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

john.hughes@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

sophie.owen@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

heddus.gwynedd@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

ceri.griffith@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

lois.shawevans@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru

lyndsey.pleming@pendalar.ysgoliongwynedd.cymruLeusa Parry
Arbenigwraig Dysgu Cadarnhaol  

 

Cymorthyddion Dosbarth

Mrs Iona Parry
Mrs Susan E Taylor
Mrs Alwen Williams (HLTA)
Miss Sara Lois Parry
Mrs Sharon Jones (HLTA)
Miss Sian Rees Roberts (.6)
Mr Eilir Jones
Miss Sian Taylor
Miss Sheila Wyn Willaims
Mrs Meryl Slater Parry
Miss Margaret Ann Jones
Mrs Emma Jones
Mrs Julie Bryan
Miss Lynwen Griffiths
Miss Moli Humphreys
Mr Joni Sadler
Miss Emma Hughes
Mr Thomas Brown
Miss Chantelle Jones
Mrs Alison Binfield (.4)
Mr Hefin Daniels
Miss Cim Thomas
Mr Gruff Sion
Mr Hefin Daniels
Miss Cim Thomas
Miss Amy Jones
Mr Lieam Williams
Miss Beti Pierce
Miss Gwyneth Bellis Jones
Miss Catrin Griffiths
Miss Cara Hughes
Mrs Ffion Haf Hughes
Miss Sara Lacey
Mr James Logan
Mr Sion Davies
Gwawr Owen
Jade Roberts
Elliw Williams
Catrin Williams
Efa Fflur Evans
Miss Sara Lacey
Miss Cally Nesbitt
Miss Sophie Beales
Miss Cara Dewhurst
Miss Lowri Owen
Miss Ffion Roberts
Miss Ceri Whitten
Miss Chloe Roberts

 

 

 

 


 

Swyddogion Gweinyddol

Mrs Sophie Eames
Mrs Sarah Jones
 

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Mrs Caroline Roberts
Mrs Kath Townsend 
Mrs Gwyneth Humle
Mrs Helen Roberts
Mrs Debbie Griffiths
Miss Beth Hughes


Gofalwr yr Ysgol

Mr Richard Jones  


Gofalwr Glanhawyr

 Mrs Carol Parry  

Glanhawyr

Staff Y Gegin


Mandy Jones
Gemma Jones
Mrs Caren Jones
Mrs Helen Parry
Ruth Williams
Mrs Sandra Owen