Tymhorau

TYMHORAU YSGOL 2016-2017:

Hydref 2016 1 Medi 2016 - 16 Rhagfyr 2016
Gwanwyn 2017 3 Ionawr 2017 - 7 Ebrill 2017
Hâf 2017 24 Ebrill 2017 - 21 Gorffennaf 2017

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Gwener, 2 Medi, 2016.GWYLIAU:

24 – 28 Hydref 2016 (Hanner-Tymor)
19 Rhagfyr 2016 - 2 Ionawr 2017 (Gwyliau’r Nadolig)
20 - 24 Chwefror 2017 (Hanner-Tymor)
10 - 21 Ebrill 2017 (Gwyliau’r Pasg)
1 Mai 2017 (Calan Mai)
29 Mai – 2 Mehefin 2017 (Hanner-Tymor)
24 Gorffennaf - 31 Awst 2017 (Gwyliau’r Hâf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Gwener, 1 Medi, 2017 i athrawon, a dydd Llun, 4 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).

Nifer o ddyddiau ymhob mis y bydd yr ysgolion ar agor:

MEDI 2016 22
HYDREF 2016 16
TACHWEDD 2016 22
RHAGFYR 2016 12
IONAWR 2017 21
CHWEFROR 2017 15
MAWRTH 2017 23
EBRILL 2017 10
MAI 2017 19
MEHEFIN 2017 20
GORFFENNAF 2017 15

1 Medi 2016 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol

4 Diwrnod Hyfforddiant

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr
Haf.